Regulamin  Rajdu Rowerowego  „Fortuna” 2017

Cel Rajdu:

Celem Rajdu jest propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia, upowszechnianie rekreacji.

 Organizator:  KTR „Wrześnianie”, LGD „Z Nami Warto”

 Sponsor: Browar Fortuna

 Termin:

Rajd odbędzie się w niedzielę 4 czerwca 2017r.

Szczegóły wkrótce.