Regulamin II Rajdu Rowerowego ''Wrześnian'' (poprawiony)