Ostrów Lednicki 2016

W niedzielny ranek 19 czerwca wybraliśmy się 11 osobową ekipą naszego Klubu do Dziekanowic i Ostrowa Lednickiego. Tym samym ruszyliśmy na gwiaździstą trasę XIV Wielkopolskiego Rajdu Integracyjnego „Sprawni inaczej – bez barier i granic”. Zebraliśmy się przy Starostwie Powiatowym i o godz. 8.00 wyruszyliśmy w trasę. Jechaliśmy ścieżką rowerową wzdłuż zalewu wrzesińskiego i dalej do Czerniejewa, gdzie tradycyjnie zrobiliśmy przerwę. Dalej jechaliśmy przez Wierzyce, Imielno, Fałkowo i Lednogórę. Pogoda była gorąca i słoneczna, to też w trakcie jazdy towarzyszył nam dobry humor. Tak sobie jadąc lekko i przyjemnie, około godz. 11., dojechaliśmy do Dziekanowic – Ostrowa Lednickiego, gdzie na terenie Muzeum zlokalizowana była meta tegorocznego rajdu. Jak się okazało byliśmy pierwszą grupą, która zameldowała się na mecie. Poczęstowano nas smacznym risottem. Wzięliśmy też udział w konkursie wiedzy o Ostrowie Lednickim. Potem mieliśmy bardzo dużo czasu wolnego na relaks i odpoczynek, gdyż dopiero ok. godz. 13.00 zaczęły przybywać kolejne grupy.

Z racji przypadającego jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski, udaliśmy się promem linowym do rezerwatu na wyspie. Przewodnik oprowadził nas opowiadając niezwykłą historię tego miejsca i okoliczności chrztu Polski.

Dowiedzieliśmy się, że wyspowy pałac z kaplicą po jego wzniesieniu ok. 966 r. przebudowywano jeszcze dwukrotnie. Pierwsza z przebudów (w przedromańskim wątku budowlanym) nastąpiła najpewniej ok. 1000 r., kolejna, tym razem już w romańskiej technice murów, w XII w. Jak ważna była rola tej budowli w ideowym systemie przydanym przez Mieszka I Lednicy, świadczą sensacyjne odkrycia w kaplicy pałacu. Odnaleziono tutaj dwa półkrzyżowe w rzucie zagłębienia interpretowane jako urządzenia do chrztu. Z ich odkryciem postawiono wielce kontrowersyjną hipotezę o chrzcie Mieszka I na wyspie oraz ulokowano tutaj siedzibę pierwszego biskupa polskiego Jordana.

Znacząca w ideowej strukturze wyspy, była również rola kolejnej z monumentalnych budowli Lednicy — jednonawowego kościoła wzniesionego w północnej części grodu. Niektórzy uznają go za budowlę nieco starszą od palatium oraz rekonstruują w bryle drewnianej.

W nawie kościoła oraz w jego dobudówkach umieszczono pochówki uprzywilejowanych — przedstawicieli ówczesnych elit. To jedna z najstarszych wewnątrzkościelnych nekropolii na obszarze naszych ziem. Budowla ta, podobnie jak pałac z kaplicą, funkcjonowała jeszcze w XII w., aczkolwiek jej znaczenie nie było już tak ważne, jak wcześniej.

Z archeologicznych badań wyspy oraz z podwodnych prac jakie prowadzono na trasie przebiegu mostów i w ich otoczeniu pochodzą ogromne ilości zabytków zdeponowanych obecnie w Muzeum na Lednicy. Wśród nich wyróżniają się trzy grupy, a mianowicie przedmioty kultu chrześcijańskiego, zabytki luksusowe oraz militaria. Zabytki sakralne oraz kościół i kaplica pałacowa wskazują na Lednicę jako na jeden z ważnych sakralnych centrów państwa. Na pomoście zbudowanym na brzegu wyspy, można zobaczyć pod wodą, w dnie jeziora drewniane pale pamiętające czasy Piastów.

Kiedy już wszyscy zapoznali się z historią Ostrowa Lednickiego organizatorzy przystąpili do losowania nagród. Otrzymaliśmy puchar za najliczniejszą grupę zorganizowaną obecną na rajdzie – puchar wręczył na ręce Genia, prezes PTTK Poznań Nowe Miasto – Eugeniusz Jacek – komandor rajdu. Na końcu zrobiliśmy wspólne zdjęcie i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Do Wrześni zajechaliśmy po godz. 17., pokonując tego dnia 80 km.

Filip

fot. Artur, Filip